17 Jul 2024 | 10 Muharam 1446

Permohonan Bantuan Wakaf

Skim bantuan wakaf yang diwujudkan ini adalah mengambikira kepada konsep syarak iaitu:-

 1. Maslahah ammah : Kepentingan umum
 2. Dharuriyyat: Keperluan tidak dapat dielakkan
 3. Ijtihadiyyah: Tiada larangan dari sudut agama dan termasuk perkara harus dipertimbangkan mengikut keadaan semasa.

Skim bantuan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) Kali kedua Bertarikh 24 April 2018 iaitu:

 1. Bantuan pembaikian kecil skolah agama
 2. Bantuan ihya Ramadhan
 3. Bantuan penyelenggaraan kubur
 4. Bantuan peralatan sekolah agama
 5. Bantuan peralatan pengurusan jenazah
 6. Bantuan program keagamaa di masjid dan surau.
 7. Bantuan usaha tanah MAIDAM
   

 

Keterangan Download
Borang Bantuan Pembaikian Kecil Sekolah Agama
Borang Bantuan Ihya Ramadhan
Borang Bantuan Penyelenggaraan Kubur
Borang Bantuan Peralatan Pengurusan Jenazah
Borang Bantuan Peralatan Sekolah
Borang Bantuan Program Keagamaan Di Masjid Surau
Borang Bantuan Usaha Tanah MAIDAM