26 Jun 2024 | 19 Zulhijah 1445

Wakaf Tanah

Rajah 1 menunjukkan proses kerja bagi wakaf tanah

carta alir
Rajah 1: Proses Kerja Wakaf Tanah

Permohonan untuk mewakafkan tanah boleh di buat secara atas talian di sistem ewakaf